Merk het aardbevingsgebied in Groningen aan als crisisgebied, adviseert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een maandag verschenen rapport. Volgens hem moet in het nieuwe kabinet een minister of staatssecretaris speciaal worden aangesteld om de problemen op te lossen.

De Nationale ombudsman deed in 2017 zes aanbevelingen om de relatie tussen de overheid en bewoners van het gebied te herstellen. Afgelopen zomer onderzocht hij hoe het daarmee staat.

"Helaas moeten we concluderen dat het nog steeds niet goed gaat", aldus Van Zutphen. "De bewoners van de aardbevingsgebieden hebben ten onrechte de regie in de schoenen geschoven gekregen. Ze moeten het zelf maar uitzoeken met alle loketten en regelingen."

Van Zutphen maakte een reconstructie door met omwonenden, bestuurders en medewerkers van betrokken instanties te praten. "De overheid lijkt weinig inbreng van bewoners te verdragen. Het is de hoogste tijd om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners het kenmerk van een crisis te geven. En daarnaar te handelen."

Ombudsman roept overheid op het vertrouwen te herstellen

In het rapport roept Van Zutphen de overheid op het vertrouwen van de inwoners van het gebied te herstellen. Zo pleit hij voor het oprichten van een fonds voor juridische ondersteuning, zodat omwonenden beter toegang hebben tot het recht. Ook ziet hij graag dat gedupeerden meer inspraak krijgen. "Behandel hen als gelijkwaardige partner", aldus Van Zutphen.

Aan de hand van de reconstructie gaat hij de komende tijd opnieuw in gesprek met medewerkers van betrokken organisaties. Zo wil Van Zutphen erachter komen waarom het niet lukt om de gevolgen van gaswinning "snel, transparant en ruimhartig" op te lossen.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen
52
Zo ontstaan aardbevingen in Groningen