Sinds 2015 zijn in totaal 1.115 kinderen van ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn uit huis geplaatst. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, na Kamervragen van CDA, SP en ChristenUnie.

Hoewel het onderzoek op kinderen van gedupeerde ouders is gericht, is niet met zekerheid te zeggen dat zij uit huis zijn geplaatst vanwege de financiële problemen van hun ouders als gevolg van de toeslagenaffaire.

Het CBS spreekt van een "benadering" van het aantal kinderen van gedupeerde ouders dat uit huis geplaatst is. Er werd gekeken naar de samenloop van jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf over de periode van 2015 tot en met 2020.

Sinds 2015 werden per jaar gemiddeld zo'n vijfhonderd "unieke gevallen" behandeld. Soms duurde de afhandeling meerdere jaren. Het ging overwegend om mensen onder de achttien, maar het CBS merkt op dat "in bepaalde gevallen" ook personen tot 23 jaar hulp of zorg kregen.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) zei vorige week in antwoord op Kamervragen dat gemeenten "op verzoek van en in overleg met ouder(s) en kind kijkt of herstel van de gezinssituatie gewenst en mogelijk is".

"Op welke wijze dit zal plaatsvinden, hoe de gemeente hierin zal ondersteunen en hoe de andere partijen betrokken worden, wordt nader vormgegeven", aldus Van Huffelen, die beloofde de Tweede Kamer per brief te informeren over de voortgang.

Partijen reageren geschokt

Partijen reageren geschokt en verontwaardigd op de uithuisplaatsingen. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het "een gruwelijke schande". Haar partijgenoot Peter Kwint vermoedt dat het er meer zijn, omdat dit onderzoek alleen op de afgelopen vijf jaar is gericht. Hij wil een breder onderzoek en pleit voor compensatie.

Volgens onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt maakt dit onderzoek duidelijk dat de regering het overzicht van de gevolgen van het eigen beleid kwijt is. Omtzigt, die zich veel met de toeslagenaffaire heeft beziggehouden, is verontwaardigd over het feit dat deze informatie pas "na veel trekken" boven water is gekomen. Bovendien zijn de gegevens niet via antwoorden op Kamervragen gedeeld, maar door het CBS bekendgemaakt.

DENK-leider Farid Azarkan zegt dat "het vermoeden" nu waarheid is geworden. "Het onrecht en het aangedane leed is niet meer te bevatten." Hij vindt het "onverteerbaar" en een trap na dat partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) nu praten over het voortzetten van de coalitie. Azarkan noemt ze de eindverantwoordelijken van de toeslagenaffaire.

In een gezamenlijke reactie van Omtzigt, het CDA, de SP, de ChristenUnie en DENK wordt het kabinet opgeroepen toelichting te geven en met een plan te komen. Ook willen de ondertekenaars dat het kabinet een telefoonnummer klaar heeft voor vragen en "een brief schrijft aan de ouders, de kinderen en de Kamer". De ondertekenaars vinden dat "wel het minste" wat het kabinet aan de ouders en kinderen verschuldigd is.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.