Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zouden vrouwen ook een zelfafnameset moeten krijgen, zegt de Gezondheidsraad dinsdag in een advies. Door op deze manier de drempel voor deelname aan het onderzoek te verlagen, kunnen volgens het adviesorgaan meer gevallen van baarmoederhalskanker worden opgespoord.

De zelfafnameset wordt al sinds 2017 aangeboden als alternatief voor vrouwen die het vervelend vinden om een uitstrijkje af te laten nemen bij de huisarts. Met die zelftest kunnen vrouwen zelf een monster afnemen en deze in het laboratorium laten testen op het humaan papillomavirus (HPV). Ze moeten deze test echter nog wel zelf aanvragen.

Volgens de Gezondheidsraad moet de zelfafnametest worden aangeboden als gelijkwaardig alternatief naast het uitstrijkje door de huisarts. "Naar verwachting zal de keuze tussen twee gelijkwaardige opties en het gemak van het niet apart hoeven aanvragen van de zelfafnameset, de drempel om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek aanzienlijk verlagen", aldus het adviesorgaan.

Naast het bijvoegen van de zelfafnameset adviseert de Gezondheidsraad het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ook op andere punten te verbeteren. Zo zegt het adviesorgaan dat er onderzocht moet worden hoe de ingestuurde monsters op een minder arbeidsintensieve manier kunnen worden gecontroleerd.

Op dit moment worden de uitstrijkjes handmatig beoordeeld. Dat kan mogelijk op een snellere manier, door eerst een computer een selectie te laten maken van mogelijk afwijkende cellen in zo'n monster. Die zouden daarna handmatig kunnen worden gecontroleerd.

Daarnaast moet het aantal doorverwijzingen die achteraf niet nodig bleken omlaag. Onderscheid maken tussen verschillende typen HPV en het daarbij behorende risico op baarmoederhalskanker moet ervoor zorgen dat vrouwen niet "onnodig belast worden met ongerustheid en onderzoek", aldus de Gezondheidsraad.