Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is in 2020 flink gedaald, blijkt uit cijfers die het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) maandag heeft gedeeld. Volgens het expertisecentrum is dat te wijten aan de coronamaatregelen.

Door de beperkende maatregelen zou de signalering, identificatie en opvang van slachtoffers "ernstige hinder" hebben ondervonden, aldus CoMensha. De opsporingsdiensten werkten bijvoorbeeld meer vanuit huis, waardoor minder controles werden gedaan. Daardoor konden ook minder gevallen van mensenhandel worden ontdekt.

Dat is terug te zien in de cijfers: waar in 2019 nog 1.372 nieuwe slachtoffers van mensenhandel werden gemeld, daalde dit aantal in 2020 naar 1.013. Volgens het expertisecentrum was het merendeel van hen vrouw en meerderjarig.

De meeste slachtoffers van mensenhandel werden gesignaleerd in de sector Reguliere arbeid of dienstverlening. Dat aantal meldingen nam het afgelopen jaar met 70 procent toe, zei Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar eerder deze maand al in Nieuwsuur. "Door de coronapandemie werden de vaak slechte leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten juist extra zichtbaar", ziet CoMensha.

Eind 2021 verschijnt de jaarlijkse slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In dat rapport wordt ook meer duiding van de cijfers van CoMensha gegeven.