In het asielzoekerscentrum (azc) Winterswijk en in de Zuid-Hollandse gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel wordt extra tijdelijke noodopvang voor asielzoekers geregeld. In het Gelderse dorp mag met honderd extra plaatsen worden uitgebreid. De provincie Zuid-Holland kan tientallen personen onderbrengen op schepen en andere kleinschalige locaties.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt momenteel veel opvangplaatsen om asielzoekers uit onder meer Afghanistan op te vangen, vanwege een nijpend tekort aan opvangplekken. Veel plekken in de asielzoekerscentra van het COA worden nu nog 'bezet' gehouden door statushouders (vluchtelingen met een vergunning voor verblijf). Zij wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen.

Voornamelijk gezinnen gehuisvest in Winterswijk

Op azc Winterswijk kunnen volgens het college van burgemeester en wethouders betrekkelijk snel honderd extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. De uitbreiding is tot uiterlijk tot en met 31 oktober 2022.

In het azc mogen nu hooguit vierhonderd asielzoekers worden ondergebracht. De extra plaatsen voor noodopvang komen in twee leegstaande woonblokken die het COA gaat huren. De gemeente heeft met het COA afgesproken dat er voornamelijk gezinnen in de noodopvang worden gehuisvest en dat er voldoende geld komt voor onderwijs.

Zuid-Hollandse gemeenten willen opvang op cruiseschepen

De Zuid-Hollandse gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel willen tijdelijke opvang regelen op riviercruiseschepen en andere kleinschalige locaties voor vijftig tot zeventig personen. De gemeente Rotterdam kan negentig mensen onderbrengen op een groter schip.

De precieze aantallen mensen die opgevangen kunnen worden en de locaties waar dat gebeurt, zijn nog niet bekend. De opvang is voor de duur van maximaal twee maanden. Het COA heeft aangegeven dat er na deze twee maanden weer voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is.