De lhbtiq+-rechten, die eerder zijn vastgelegd in COC's Regenboog Stembusakkoord, moeten een plek krijgen in het regeerakkoord. Dat schrijven COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) maandag op Internationale Coming Out Day in een brief aan VVD, D66, CDA, ChristenUnie en de informateurs.

"We rekenen erop dat de beloften over lhbtiq+-rechten die namens bijna drie kwart van de Kamerleden zijn vastgelegd in ons Regenboogakkoord, zullen worden gerespecteerd en uitgevoerd, ook nu een van de onderhandelende partijen dat akkoord niet heeft getekend", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Het nieuwe kabinet kan volgens Oosenbrug een goed begin maken met een inhaalslag op het gebied van lhbtiq+-rechten door het Regenboogakkoord uit te voeren. "Laten we samen zorgen dat we weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van mensen ongeacht hun geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of welke grond dan ook. In plaats van de twaalfde plaats in Europa waar we nu bungelen."

In het Regenboogakkoord beloven tien politieke partijen onder meer te zorgen voor concrete maatregelen tegen discriminerend geweld, voor lhbtiq+-acceptatie op school, een meerouderschapswet, wettelijk transitieverlof voor transgender personen, de verankering van lhbtiq+-rechten in de grondwet en een verbod op zogenaamde 'lhbtiq+-genezing'.