Het demissionaire kabinet werkt aan een meldpunt waar mensen terechtkunnen die vermoeden dat kinderen te veel worden ingezet om geld te verdienen als vlogger of influencer. Het meldpunt moet samen met een inspectieonderzoek en "ook in gesprek met ouders, kinderen, pedagogen en bedrijven" leiden tot duidelijkere normen en regels op dit vlak, zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van SZW kondigde het plan zaterdagavond aan in het televisieprogramma Kassa. Dat deed onderzoek naar kinderen die bijvoorbeeld te zien zijn in YouTube-filmpjes of Instagram-posts over hun gezinsleven.

Zeker als de ouders geld verdienen met reclame maken voor bedrijven, kan het gezien worden als kinderarbeid, aldus het programma. Als gezinnen daarvan leven, is het "gewoon werk", voegde Wiersma daaraan toe.

De Inspectie SZW publiceerde in december vorig jaar al de bevindingen van een verkennend onderzoek. "Waar ligt de grens tussen af en toe voor de lol vloggen, creatief een leuk zakcentje bijverdienen of echt onder druk commercieel bezig zijn?", schreef toenmalig staatssecretaris Bas van 't Wout daarover. Een groter onderzoek van de inspectie om hierover tot betere regels te komen, loopt nog.

De bevindingen van het inspectieonderzoek verschijnen begin volgend jaar, verwacht het ministerie. Naast de grenzen voor kinderen die optreden op sociale media wordt ook gekeken naar de rol van ouders en de rol van bedrijven die betalen voor reclame waar kinderen in optreden. Die blijven volgens de inspectie volgens de huidige regels nog buiten schot omdat formeel niet de kinderen maar hun ouders worden ingehuurd.