LTO Nederland wil zo snel mogelijk verder aan de gang met nieuwe regels die het demissionaire kabinet vrijdag heeft aangekondigd om het aantal dodelijke stalbranden te halveren. De doelstelling van het kabinet is om dat in 2026 te realiseren, maar de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders moet de veehouders nog overhalen om maatregelen te treffen die wel geld kosten maar niet zichtbaar zijn, zegt ze tegen NU.nl. Wakker Dier is positief over de in zijn ogen concrete doelstellingen.

Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten kondigde de nieuwe maatregelen tegen dodelijke stalbranden vrijdag aan. Dat deed ze na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat adviesorgaan concludeerde in maart dat het voorkomen van stalbranden een "lage prioriteit" heeft bij het ministerie.

"Wij voelen zeker urgentie", reageert portefeuillehouder gezonde dieren Jeannette van de Ven namens LTO op de doelstellingen die pas over vijf jaar hoeven te worden gehaald. "We moeten namelijk de boeren nog meekrijgen; brandveiligheid is voor hen niet 'sexy'."

"Boeren scoren voor hun gevoel meer punten als ze kunnen zeggen dat ze stappen zetten op het gebied van dierenwelzijn", legt Van de Ven uit. "Brandveiligheid zie je niet en heb je hopelijk nooit nodig."

LTO is al bezig met proefprojecten om de brandveiligheid in stallen te vergroten, zegt Van de Ven. Daarbij werkt de 35.000 leden tellende ondernemersorganisatie samen met het ministerie van Landbouw.

'Hopelijk gaat brandveiligheid ook meewegen bij Beter Leven-keurmerk'

Dierenwelzijn weegt mee bij het krijgen van een Beter Leven-keurmerk, een Nederlands keurmerk voor vlees, kip en eieren. Het keurmerk werd in 2007 gelanceerd door de Dierenbescherming. Veehouders die dit keurmerk krijgen, kunnen een betere prijs krijgen voor hun producten.

Daarom hoopt LTO dat ook brandveiligheid gaat meewegen bij het Beter Leven-keurmerk. De ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders zegt daarover in gesprek te zijn met de Dierenbescherming. Zo kunnen kosten van de maatregelen die volgens LTO "in het slechtste scenario op de agrariërs worden afgewenteld" worden terugverdiend.

'Kijk niet naar grote versus kleine stal, maar naar oud versus nieuw'

LTO heeft ook kritiek op de plannen van het kabinet. "In Schoutens brief staat dat ze de jaarlijkse elektrakeuring met name bij grote stallen wil doen", geeft Van de Ven een voorbeeld. "Wij zouden juist willen kijken naar oud versus nieuw of veilig versus onveilig: nieuwere stallen zijn vaak beter ingericht tegen brand dan oude en hebben betere brandwerende materialen. Dat heeft niet te maken met grootte, maar met voortschrijdend inzicht."

Een ander voorbeeld van een aangescherpte regel is het maximale aantal dieren in zogenoemde 'brandcompartimenten'. Dat moet van Schouten omlaag. LTO legde in juni in gesprek met NU.nl echter uit dat brandveiligheid en milieu in het geval van zogenoemde 'luchtwassers' tegengestelde belangen hebben.

Luchtwassers heffen volgens de lezing van de ondernemersorganisatie de strikte afscheiding van brandcompartimenten op. Dit heeft funeste gevolgen in het geval van een brand.

Wakker Dier blij met rem op 'bij brand gevaarlijke' luchtwassers

Daarom is dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier blij dat in de plannen van het kabinet de belastingvoordelen rond luchtwassers op termijn verdwijnen. "Schouten erkent dat dit haaks staat op brandveiligheid", reageert campagnemanager Anne Hilhorst van Wakker Dier tegenover NU.nl positief op de aangekondigde maatregelen.

"Het kabinet neemt eindelijk concrete maatregelen waar wij en andere organisaties al heel lang om vragen. Wij komen op voor dieren. Als je vindt dat dieren te veel stank veroorzaken, zorg er dan voor dat er minder dieren gehouden houden."

Wakker Dier is blij dat Schouten "dierenleed eindelijk serieus neemt", maar blijft de voortgang kritisch volgen. "Er worden heel vaak toezeggingen gedaan", zegt Hilhorst.

Toch is de dierenwelzijnsorganisatie vooral positief over de aangekondigde plannen van de demissionaire minister van Landbouw. Schouten pakt volgens Wakker Dier alle onderdelen rond brandveiligheid in stallen aan. "Kijk maar naar educatie en gedrag", geeft Hilhorst een voorbeeld. "Er ontstaan nog steeds branden doordat mensen besluiten om te gaan lassen boven een mestput vol brandbare gassen."