Om toe te zien op het verbod op lachgas steekt de politie 14 miljoen euro extra in handhaving, meldt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrag maakt deel uit van de 500 miljoen euro die op Prinsjesdag is toegezegd om ondermijnende criminaliteit beter te bestrijden.

Het wetsvoorstel om lachgas te verbieden ligt al klaar, maar geld was er nog niet voor uitgetrokken. Het demissionaire kabinet wilde dat nog niet doen, maar in juli riep de Kamer op toch snel werk te maken van het verbod en er geld voor vrij te maken. Het kabinet mikt nu op invoering van de wet in het voorjaar van 2022.

Een groot deel van het geld van Prinsjesdag, namelijk 82 miljoen euro, wordt gestoken in preventie. "Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we ze in kwetsbare wijken meer perspectief met behulp van onder andere sociale interventies, opleiding en toeleiding naar werk", aldus Grapperhaus. De politie krijgt daarnaast 60 miljoen euro voor "toekomstgerichte versterking van de opsporing", met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.

Ook gaat er een bedrag naar "de bescherming en veiligheid van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor onze democratische rechtsstaat", zoals advocaten en journalisten. Na de moord op Peter R. de Vries staat dit thema hoog op de politieke agenda.