Bij twee derde van de vreemdelingen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland verbleven, is niet gecontroleerd of ze het land hebben verlaten. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat waar De Telegraaf maandag over schrijft. Het gaat om bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers en personen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken.

In totaal werd tussen 2008 en 2020 ruim 351.000 personen gevraagd Nederland te verlaten. 116.000 mensen gaven hier aantoonbaar gehoor aan. Bij ongeveer 235.000 personen is niet gecontroleerd of ze het bevel hebben opgevolgd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat een deel van de ongedocumenteerden mogelijk alsnog vertrekt. In de Tweede Kamer klinkt stevige kritiek. "Dit verhaal toont aan dat het asielbeleid faalt", zegt SP'er Jasper van Dijk.

Het ministerie maakte eind 2020 nog een schatting van het aantal mensen zonder geldige verblijfspapieren in Nederland en deed dat op basis van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Destijds waren er naar schatting tussen de 23.000 en 58.000 ongedocumenteerden in Nederland, aldus De Telegraaf.