Ambtenaren die klaagden over grensoverschrijdend gedrag van de afgetreden Amsterdamse wethouder Laurens Ivens werden als oplossing bij hem weggehouden. Dat staat in een extern onderzoek naar Ivens, dat naar aanleiding van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) door Het Parool maandag door de gemeente openbaar is gemaakt.

Volgens het onderzoek is de impact van het gedrag van Ivens op de vrouwen voor een belangrijk deel versterkt door de wijze waarmee de gemeente Amsterdam daarmee omging.

Ivens stapte in juli op als wethouder wegens vier formele klachten van vrouwelijke medewerkers over verbaal grensoverschrijdend gedrag. In 2019 en 2020 waren er ook al signalen van ongewenst gedrag, al werd hier geen formele melding van gemaakt.

De vrouwen die klaagden, werden bewust weggehouden van vergaderingen of bijeenkomsten waar Ivens bij was. Volgens het onderzoek werkte dat vooral in het nadeel van de vrouwen, terwijl de ex-wethouder er vrij weinig van merkte.

"Hoewel voorstelbaar is dat dit met goede bedoelingen gebeurde, was het feitelijke gevolg dat het functioneren en de dagelijkse routine van de vrouwen werd beperkt, terwijl er voor de betrokkene weinig tot niets veranderde", concludeert het rapport.

Dit leidde bij de vrouwen tot "wrok" en "ongenoegen" over de manier waarop hun leidinggevende met hun klachten omging. Wat Ivens precies gezegd of gedaan heeft, is niet openbaar gemaakt om de identiteit van de vrouwen te beschermen.

Ivens was namens de SP vijftien jaar actief in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Zijn beoogde opvolger als Amsterdamse wethouder voor bouwen en wonen is Jakob Wedemeijer.