In het Groningse dorp Farmsum gaat "zeer binnenkort" een tijdelijke opvanglocatie voor 150 asielzoekers open, maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekend. Leeuwarden gaat medio oktober mogelijk zeshonderd asielzoekers noodopvang bieden.

De mensen worden tijdelijk opgevangen in een voormalig kantoorgebouw in Farmsum. Het gebouw is kort geleden omgebouwd tot een hotel waar buitenlandse werknemers kunnen verblijven. Het COA huurt de locatie vooralsnog voor zes maanden.

Daarnaast heeft de organisatie gevraagd of er een locatie voor noodopvang ingericht kan worden in de Friezenhal van het WTC Expo in Leeuwarden. Het college van burgemeester en wethouders overweegt ermee in te stemmen, maar moet eerst nog enkele zaken met het COA bespreken en afstemmen.

Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties. Een groter aantal mensen dan gebruikelijk vraagt nu asiel aan. Dat komt mede door de komst van evacués uit Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woningruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven.

Eerder riep het kabinet gemeenten op om waar mogelijk hulp te bieden. Ook andere gemeenten bieden asielzoekers (mogelijk) noodopvang, zoals 's-Gravendeel, Goes en Utrecht.