Het aantal mensen dat is genaturaliseerd tot Nederlander was in 2020 het grootst sinds eind jaren negentig, vooral als gevolg van de vluchtelingencrisis in 2014 en 2015, meldt het statistiekbureau CBS dinsdag.

In 2014 en 2015 vluchtten veel Eritreeërs en Syriërs naar Nederland. Vorig jaar woonden zij hier lang genoeg om een Nederlands paspoort te ontvangen, mits zij ook aan alle andere voorwaarden voldeden.

Vorig jaar werden 49.000 personen genaturaliseerd tot Nederlander. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2019. Hiernaast werden 7.000 mensen Nederlander door gebruik te maken van andere regelingen, waaronder adoptie.

Mensen die zich hier vanuit het buitenland vestigen, kunnen in de meeste gevallen na vijf jaar een verzoek tot naturalisatie indienen. Zij moeten dan wel hun inburgeringsexamen hebben gehaald, tenzij ze hier een vrijstelling voor hebben gekregen. Daarnaast moeten ze ook aan een aantal andere eisen voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld geen gevaar zijn voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Bijna helft kwam uit Syrië of Eritrea

Vier op de tien in 2020 genaturaliseerde Nederlanders hadden oorspronkelijk de Syrische of Eritrese nationaliteit. Ook kregen veel staatlozen en mensen met een onbekende nationaliteit een Nederlands paspoort.

De onderzoekers van het CBS merken op dat Syriërs iets sneller worden genaturaliseerd dan Eritreeërs. "Een van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat zij meer tijd nodig hebben om te slagen voor het inburgeringsexamen", zeggen zij over de laatstgenoemde groep. Bijna een op de drie in Nederland woonachtige geboren Syriërs is genaturaliseerd, tegen een op de vijf Eritreeërs.

Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld

Bron: CBS© Localfocus