Lhbtiq+-jongeren worden op school vaker dan heteroseksuele jongeren gepest door leerkrachten en ander schoolpersoneel. Dat komt naar voren in nieuw onderzoek van jeugdonderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen.

"Het is het eerste onderzoek met landelijk representatieve gegevens over de ervaringen met pestgedrag van lhbtiq+-scholieren in Nederland", aldus onderzoeker Tessa Kaufman. De resultaten zijn al in juni gepubliceerd in het vakblad Journal of Adolescent Health, maar zijn pas deze donderdag breder naar buiten gebracht.

13 procent van de heterojongen zegt te worden gepest. Onder lhbtiq+'en is dat ongeveer een kwart tot een derde. Van de gepeste jongeren zegt 14 procent van de hetero's dat het pestgedrag van leraren komt, tegenover 24 procent van de lhbtiq+-leerlingen.

Aan het onderzoek van Kaufman en haar Groningse collega Laura Baams deden bijna 30.000 jongeren mee, verspreid over 136 middelbare scholen in Nederland. "We constateren dat lhbtiq+-jongeren vaker worden gepest door leerkrachten of andere medewerkers van de school. Dit pesten gebeurde vaker op locaties waar weinig supervisie aanwezig is. Denk aan kleedkamers, toiletten, de fietsenkelder, de parkeerplaats en online", stelt Kaufman.

Uitkomsten onderzoek volgens minister 'verontrustend en fout'

Volgens haar moeten scholen meer doen om dit pestgedrag te voorkomen. "Bijvoorbeeld om de ervaringen van lhbtiq+-jongeren beter in de gaten te houden. Zo kunnen scholen duidelijker informatie verschaffen. Het liefst ook al aan het begin van het schooljaar, zodat iedereen weet waar je ervaringen met pesten veilig en eventueel anoniem kan melden. Zo wordt de school hopelijk een veilige school voor iedereen", aldus Kaufman.

"Ik schrik hiervan", laat demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) weten. "Onacceptabel als leraren leerlingen pesten. Altijd. Dus ook als dat op basis van seksuele oriëntatie is."

Zijn collega Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) noemt de uitkomsten van het onderzoek "verontrustend en ontzettend fout". "Docenten moeten zorgen voor een veilige school, wie je ook bent", zegt ze in een reactie. De bewindslieden gaan in gesprek met jongeren, leraren en schoolbesturen om wat aan het probleem te doen.