Het aantal veiligheidsregio's in Nederland met het coronarisiconiveau 'zeer ernstig' is woensdag gedaald van negen naar zes. Veertien van de 25 regio's bleven op hetzelfde risiconiveau als vorige week.

Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.

Drenthe maakt de grootste stap omlaag. De situatie was daar vorige week nog zeer ernstig, maar deze week gaat de provincie in één keer twee stappen naar beneden, naar zorgelijk. Dat komt door de forse daling van het aantal ziekenhuisopnames.

Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek gaan van zeer ernstig naar ernstig. Omdat Twente juist van ernstig terug naar zeer ernstig gaat, komt het aantal regio's op zeer ernstig op zes uit.

Ook in Groningen en Noord-Holland Noord daalde het risiconiveau, van ernstig naar zorgelijk. Het laagste risiconiveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer.

Hoger risiconiveau voor vijf regio's, voor veertien verandert er niets

In totaal gaat het risiconiveau voor vijf regio's omhoog. Naast Twente geldt dat voor IJsselland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Limburg. Die gaan alle vier van zorgelijk naar ernstig.

In de rest van het land verandert niets. Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid blijven op zeer ernstig staan.

In Friesland, Gelderland-Midden, Utrecht, Kennemerland, Hollands Midden en Zeeland blijft de situatie een week langer ernstig. In Noord- en Oost-Gelderland, Brabant-Zuidoost en Limburg-Noord geldt nog zeker een week het niveau zorgelijk.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld, als het demissionaire kabinet daartoe besluit.