De eerste dertien Afghaanse evacués hebben van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, maakt de dienst maandag bekend.

Het gaat om twee gezinnen en een alleenstaande persoon, die op dit moment op de legerplaats in Harskamp verblijven. Zij hebben hun papieren al gekregen.

De IND is inmiddels klaar met de eerste registratie van de ruim negentienhonderd evacués uit Afghanistan. Dat betekent dat van iedereen naam en verblijfplaats zijn genoteerd.

De dienst heeft vijftig medewerkers vrijgemaakt om alle vluchtelingen te horen. Na dat gesprek wordt er volgens de dienst snel een beslissing genomen over een asielaanvraag. De marechaussee werkt ondertussen aan de formele identificatie en registratie van de hele groep. De IND screent een deel van de groep evacués nog op eventuele risico's voor de openbare orde en veiligheid.

Op Legerplaats Harskamp verblijven 650 vluchtelingen. Vorige week is een deel van de bewoners naar Heumensoord bij Nijmegen verplaatst, maar de noodopvang in Harskamp blijft naar verwachting nog maanden in gebruik.