Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt er rekening mee dat er twee- tot vierhonderd Afghaanse vluchtelingen per dag in Nederland arriveren. Het is daarom nodig samen met Defensie naar meer opvanglocaties te zoeken naast die in Zoutkamp, Huis ter Heide en Harskamp. Voor het eind van de week is bekend hoe en waar nog meer Afghaanse vluchtelingen opgevangen zullen worden.

Dinsdag aan het begin van de middag arriveerde de eerste bus met vluchtelingen in Legerplaats Harskamp in Harskamp (gemeente Ede). De legerplaats biedt onderdak aan achthonderd mensen en is ingezet toen maandag duidelijk werd dat de bestaande opvangplekken ontoereikend waren, aldus landmachtkolonel Piet Hagenaars, commandant van het Territoriaal Operatie Centrum.

De militaire oefeningen op de legerplaats en op de schietbaan zijn volgens hem in elk geval voor de komende dagen stilgelegd, rekening houdend met wat de vluchtelingen in hun eigen land hebben meegemaakt.

In Harskamp worden onder anderen 150 mensen opgevangen voor wie in Huis ter Heide geen plaats meer was. Ook worden er dinsdag 55 vluchtelingen ondergebracht die via Brussel reizen. Defensie brengt hen onder in barakken en zorgt voor maaltijden. Er zijn volgens Hagenaars geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Dit is een van de kazernes waar Afghanen worden opgevangen na evacuatie
37
Dit is een van de kazernes waar Afghanen worden opgevangen na evacuatie

Iedere bewoner wordt geregistreerd

Iedere tijdelijke bewoner wordt geregistreerd, aldus het COA. De organisatie zegt dat de meeste mensen wel over papieren beschikken. De gevluchte Afghanen moeten eerst tien dagen in quarantaine wegens COVID-19. Daarna mogen ze naar alle waarschijnlijkheid vrij bewegen in Harskamp. H

Hoelang de vluchtelingen daar blijven, is nog niet te zeggen, aldus het COA. In het dorp wordt over het algemeen positief gereageerd op de komst van de Afghanen.

In de noodopvanglocaties van Defensie zijn nu zo'n 1.100 Afghaanse evacués opgevangen.