De Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden is de komende twee weken het toneel van een internationale mijnenbestrijdingsoefening. Onder de naam Sandy Coast 21 nemen daar Nederlandse en Belgische marineschepen, vijftien NAVO-marineschepen en zeshonderd militairen deel aan de oefening.

De Noordzee is een moeilijk gebied voor de marine om in te werken. Het water is er ondiep, de stroming is sterk en de zeebodem is in beweging. Ook zijn er in de buurt druk bevaren scheepvaartroutes en windmolenparken.

Mijnenbestrijding is een belangrijke taak voor de marine, omdat er op scheepvaartroutes en bij havens nog altijd explosieven uit verschillende oorlogen liggen. Daarnaast kunnen havens een doelwit vormen voor terroristen.

De internationale mijnenbestrijdingsoefening eindigt in de laatste week met een havenbeschermingsoefening voor marineduikers en explosievenopruimers in de Eemshaven.