De politie zet de komende maanden geen externe vacatures voor niet-operationele functies binnen de organisatie uit. Ook worden bestellingen en nieuwe aankopen zeer terughoudend bekeken en waar mogelijk uitgesteld tot volgend jaar. Die maatregelen zijn nodig om een tekort van 30 tot 70 miljoen euro op de lopende begroting aan te pakken, aldus Leonard Kok van de korpsleiding.

De politie wil dat het werk op straat, in de wijk en bij speciale operationele teams gewoon doorgaat. Daarom heeft een taskforce gezocht naar bezuinigingen binnenshuis.

De voorgestelde adviezen leveren dit jaar 50 miljoen euro op, zo is berekend. De taskforce zoekt naar manieren om vanaf 2022 ongeveer 150 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De politiebegroting bedraagt nu ruim 6 miljard euro per jaar. Het grootste deel van dat geld gaat volgens de politie naar personeel en de uitvoering van wettelijke taken.

De politie wist al dat 2021 en 2022 door gestegen kosten financieel krappe jaren zouden worden, zegt Kok. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gesproken over extra geld voor de politie.

Volgens Kok zijn de tekorten vooral ontstaan door extra uitgaven bij de politie, waarbij niet altijd duidelijk is wie moet betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra investeringen in cybersecurity, personeelszorg en het opruimen van drugslabs en drugsafval. In juni van dit jaar bleek echter dat de tekorten nog harder stegen dan al was voorzien.