De Maas heeft in Noord-Brabant tijdens de hoogwatergolf in juli honderd keer zoveel water afgevoerd als in de droge periodes vorig jaar. Er zit op dit moment dan ook voldoende water in de grond en de grondwaterstand is normaal tot hoog voor de tijd van het jaar, zegt Waterschap Aa en Maas.

De waterschappen in Brabant hebben de sproeiverboden die al vanaf juni golden ingetrokken. Volgens Aa en Maas is sproeien nu niet nodig, omdat planten voldoende water uit de grond kunnen halen.

Waterschap Brabantse Delta spreekt van "een echte Hollandse zomer". Waterschap De Dommel, waar vorig jaar tot in december een sproeiverbod van kracht was, besloot vorige week al dat sproeien in een groot deel van het werkgebied weer mag.

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel blijft nog hoog, aldus Rijkswaterstaat. Dat komt doordat het vorige week in het stroomgebied van de Rijn vaak en hard geregend heeft, terwijl de rivier daar al heel veel water moest afvoeren.

Waterpeil rivieren zal stijgen, maar geen hoogwater verwacht

Het waterpeil in de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. Aan het eind van de week zal de waterstand in alle rivieren nog iets gaan stijgen, maar het wordt niet opnieuw hoogwater. De gemiddelde afvoer van zowel de Maas als de grote rivieren was in juli extreem hoog, maar in 1980 was de afvoer nog hoger, zeggen waterdeskundigen.

Aanhoudende regenval in Limburg, België en Duitsland zorgde in juli voor enorme wateroverlast in Limburg. Zuid-Limburg kreeg op één dag 80 tot 180 millimeter neerslag te verwerken. Dat zijn volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg maximaal "achttien volle emmers per vierkante meter".

Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'
155
Hoe Zuid-Limburg onder water kwam te staan: 'Dit is heel extreem'