Unesco heeft de Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De Stelling van Amsterdam stond al op de lijst, maar daar is nu de Nieuwe Hollands Waterlinie aan toegevoegd. Ook de zogeheten Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

Het was nog onzeker of Unesco de vermelding van de Hollandse Waterlinie zou overnemen. Eerder dit jaar adviseerde ICOMOS, een internationale organisatie die zich bezighoudt met monumenten, het Werelderfgoedcomité om het dossier terug te verwijzen, zodat Nederland het kon verbeteren.

Het comité koos er echter voor dat advies niet op te volgen en de Hollandse Waterlinie direct in te schrijven.

De Hollandse Waterlinie is een verdedigingssysteem dat zich over 200 kilometer uitstrekt. Het tussen 1815 en 1940 gebouwde systeem bestaat uit een netwerk van 96 forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders. Nederland is het enige land ter wereld dat een waterverdedigingslinie van zo'n omvang en in zo'n goede staat heeft.

Koning Willem I besloot in 1815 tot de aanleg van de vernieuwde waterlinie. In 1880 werd die uitgebreid met de Stelling van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch.

'Landbouwkoloniën hadden grote invloed op sociaal stelsel'

Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn samen met de landbouwkolonie in het Vlaamse dorp Wortel op de Werelderfgoedlijst geplaatst, waardoor ze samen transnationaal Unesco Werelderfgoed vormen.

De landbouwkoloniën werden in 1818 opgezet via een burgerinitiatief en hadden als doel arme stadsbewoners aan werk en perspectief te helpen in onontgonnen gebieden. Daarmee was het een vroeg voorbeeld van armoedebestrijding.

"Door in de Koloniën van Weldadigheid werk, gezondheidszorg en onderwijs aan te bieden, konden mensen zich onttrekken aan zeer armoedige omstandigheden. Het gedachtegoed dat eraan ten grondslag ligt, is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het sociale stelsel in Nederland, maar ook daarbuiten", aldus Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

Werelderfgoedlijst bestaat uit elfhonderd objecten

Op dit moment bestaat de lijst uit zo'n elfhonderd objecten, waarvan elf Nederlandse. Omdat het comité vorig jaar vanwege de pandemie niet kon samenkomen, zijn er nu twee weken uitgetrokken voor de vergadering in de Chinese stad Fuzhou.

Van 16 tot en met 31 juli worden in totaal ruim vijftig nominaties besproken.