Een volgend kabinet moet jaarlijks 500 miljoen euro extra uitgeven om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van extreem weer. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zegt in het AD dat het geld nodig is om Nederland te wapenen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Zo moeten volgens Van Nieuwenhuizen dijken "in een hogere versnelling" worden verstevigd en rivieren breder gemaakt. "Tegelijkertijd moeten het waterschap en de provincie aan de slag met de beken", zegt zij. Ook moeten bebouwde omgevingen worden gewapend tegen wateroverlast en hitte en moeten er waterbuffers komen om droogte aan te kunnen.

Voor het onderhoud van bestaande waterwerken is tot 2035 al 1,8 miljard euro extra nodig, zegt de minister. "Het is nu niet voldoende om ze op orde te houden door zwaarder gebruik en nieuwe eisen en inzichten."

Maar de investeringen vallen volgens Van Nieuwenhuizen in het niet bij de schade die extreem weer vaker zou kunnen gaan veroorzaken. In het Limburgse Valkenburg aan de Geul heeft de recente wateroverlast naar schatting 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt, werd deze week bekend.

Valkenburgse burgemeester wil meer samenwerking met buurlanden

Volgens burgmeester Daan Prevoo van Valkenburg wordt er te veel in grenzen gedacht als het om klimaatverandering gaat. In een interview met Trouw zegt hij dat Nederland samen met België en Duitsland moet voorkomen "dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt".

Ook Waterschap Limburg pleitte er afgelopen week voor om buurlanden meer te betrekken bij de waterveiligheid in de provincie. "Zuid-Limburg is weliswaar het hoogste punt in Nederland, maar het laagste in de Euregio", zei dijkgraaf Patrick van der Broeck. "Niet alleen kwam de regen hier vorige week met bakken tegelijk neer - 18 volle emmers per vierkante meter - het water kwam ook omlaag vanuit de Ardennen en Duitsland."

Valkenburgers gooiden zeker 1.100 ton afval en puin weg na overstromingen
83
Valkenburgers gooiden zeker 1.100 ton afval en puin weg na overstromingen