Meer mensen vonden in 2020 de verdrinkingsdood, nadat dit aantal in 2019 juist was gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name onder ouderen vanaf zestig jaar nam het aantal verdrinkingen toe.

Vorig jaar overleden 107 mensen door verdrinking, tegen 76 in 2019. In 2020 ging het in 55 gevallen om mensen van zestig jaar of ouder, vijftien meer dan een jaar eerder.

Het zijn opvallend vaak mannen en mensen met een migratieachtergrond die verdrinken. Verdrinkingen komen het vaakst voor in de zomermaanden.

Ongeveer drie kwart van de verdrinkingen gebeurt in open water, dus in een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in zee. In de meeste andere gevallen verdrinken mensen in en om het huis.

In de jaren vijftig verdronken jaarlijks vierhonderd tot vijfhonderd mensen. Sindsdien is dit aantal flink gedaald. Toen kwam het ook veel meer voor dat kinderen verdronken. In 1955 verdronken 266 kinderen van onder de tien jaar, tegenwoordig komt dit gemiddeld zeven keer per jaar voor.

Vorig jaar meer mensen verdronken in Nederland

Bron: CBS© Localfocus