De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum dreigt vertraging op te lopen. De verdediging heeft maandag het verzoek gedaan het proces aan te houden, omdat onder meer kroongetuige Nabil B. nog niet is gehoord vanwege de medische problemen waar B. mee kampt.

Volgens de advocaten van Giërmo B. en Moreno B., die geen familie zijn, zou de kroongetuige de dag voor de moord op Wiersum in september 2019 ruzie hebben gehad met de advocaat. De verdediging ziet hierin een mogelijk motief en vindt dat de zaak niet verder kan gaan voordat B. is gehoord.

"Totaal uit de lucht gegrepen", is de reactie van het Openbaar Ministerie (OM) op de veronderstelde betrokkenheid van de kroongetuige. Er is volgens de officieren van justitie dan ook geen enkele noodzakelijkheid om de zaak aan te houden.

Daar komt bij dat de kroongetuige volgens het OM niet binnen afzienbare tijd gehoord kan worden door de eerder genoemde medische omstandigheden. De aanslag op Peter R. de Vries, adviseur van de kroongetuige, zal een verdere negatieve invloed hebben op de gemoedstoestand van de kroongetuige.

Justitie wijst erop dat onlangs de advocaat is gehoord die B. samen met Wiersum bijstond. Volgens deze persoon, van wie de naam uit veiligheidsoverwegingen niet wordt genoemd, was er sprake van een verschil van zakelijk inzicht tussen Wiersum en B. Dit verschil van inzicht zou dezelfde dag zijn opgelost.

De verdediging wil daarom de weduwe van Wiersum horen, omdat er volgens haar wel sprake was van een ruzie. Ook over dit verzoek gaat de rechtbank zich nu buigen. De zitting is onderbroken tot zeker 13.00 uur. Dan zal de rechter beslissen hoe deze zaak verder moet gaan.