Een derde van de kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen krijgt nog niet tijdig passende hulp. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid komt dit door structurele problemen bij de jeugdbescherming. De jeugdbescherming in Nederland is wel verbeterd, concludeert de IGJ na onderzoek.

In april concludeerden de IGJ, de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid dat te veel kinderen en gezinnen die met complexe problemen kampen te laat of niet werden geholpen. De organisaties beloofden de handen ineen te slaan en te onderzoeken op welke punten deze zorg precies vastloopt.

De IGJ schat in gesprek met NU.nl dat ongeveer vijfduizend kinderen in 2020 te laat passende hulp kregen. "We hebben 366 casussen onderzocht", aldus een woordvoerder. "Deze schatting is op basis van de resultaten van dat onderzoek."

IGJ constateert al sinds 2019 tekortkomingen in jeugdbescherming

De IGJ schreef afgelopen oktober dat een doorbraak in jeugdbescherming "nú nodig" was. In november 2019 constateerde de inspectie dat "de overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen".

In mei 2020 waren er nog bijna achthonderd kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder dat zij een (vaste) jeugdbeschermer hadden.

"Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers", schrijven de inspecties maandag in een rapport. "Daarbij zorgen gemeentelijke procedures, zoals verschillende manieren van inkoop van jeugdhulp en aanmeldprocedures, ervoor dat passende hulp niet snel kan worden gerealiseerd."

Ze stellen ook vast dat op veel plekken in het land kinderen met een zogeheten jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer krijgen. "Maar dit geldt nog niet overal", aldus de inspectiediensten. Bij deze kinderen stelt de rechter vast dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of omdat ze strafbare feiten plegen.

Vier regio's krijgen verscherpt toezicht

Volgens de inspecteurs is het de regio's Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West onvoldoende gelukt om ieder kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. "De inspecties zullen in deze regio's verscherpt toezicht uitvoeren voor een periode van een half jaar en zullen indringende gesprekken voeren met betrokken gemeentes en regio's."

Volgens de IGJ-woordvoerder is "elk kind dat moet wachten op hulp er eentje te veel". Ze is er echter ook van overtuigd dat er stappen in de goede richting worden gezet om kinderen sneller hulp te bieden. "Het is oprecht zo dat de medewerkers in de jeugdbescherming keihard werken om het goede voor deze kinderen te doen."