LTO Nederland, de brancheorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, beschouwt het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als een waarschuwing voor de politiek. In het maandag gepubliceerde advies van PBL schrijven deskundigen dat het verzwaren van stikstofregels het einde kan betekenen van landbouw in Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel.

"Voor het wegvagen van onze prachtige sector in complete gebieden zal geen enkel draagvlak zijn", aldus voorzitter Sjaak van der Tak van LTO.

Volgens Van der Tak moet er op het Binnenhof goed worden nagedacht over doelen die zich richten op de lange termijn. "Als je nu onhaalbare normen stelt, dan beëindig je daarmee álle land- en tuinbouw in grote delen van Nederland", vervolgt de LTO-voorzitter. "Niemand wil kaalslag van de land- en tuinbouw óf andere economische sectoren."

Het PBL oordeelde maandag dat er door te strenge klimaat- en stikstofregels op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in stikstofgevoelige gebieden. Het kabinet heeft in maart een wet aangenomen die de uitstoot van stikstof de komende jaren moet verlagen.

Omdat er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen, zal het totaalplaatje een ingrijpend effect hebben op de veehouderij en akkerbouw. Het kabinet moet eerlijk zijn naar de duizenden boeren die door de maatregelen worden getroffen, aldus het PBL.

'Politiek moet per regio oplossingen bedenken'

Volgens de deskundigen kan de politiek zich beter gaan richten op oplossingen per regio, in plaats van "niet-gebiedsgerichte" stikstofaanpak. Het adviesorgaan schrijft dat het uiteindelijk gaat om verbetering van de natuurkwaliteit en niet per se om daling van de stikstof.

Stikstofexpert Jan-Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman hamerden vorige week al op het nemen van doelgerichte maatregelen. Het tweetal ontwikkelde een rekenmodel om te kunnen zien waar de grootste stikstofuitstoot plaatsvindt én waar die neerslaat.

Het LTO vindt dat het platteland ook moet worden beschermd. "Het cultuurlandschap, innovatie en ondernemerskracht, basisscholen en sportverenigingen, en dat allemaal gedragen door een sterke land- en tuinbouwsector: dat mag niet verloren gaan", aldus Van der Tak.

Nieuwe demonstraties tegen stikstofbeleid

Woensdag zijn verschillende boerenorganisaties, waaronder actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF), van plan weer te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De protesten zullen zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal plaatsvinden.

Agractie verwacht dat "zeker duizenden boeren" gehoor zullen geven aan de oproep om te gaan demonstreren op het Malieveld. "Vooral in de westelijke provincies is veel animo om naar Den Haag te komen", zegt Bart Kemp van de actiegroep.

Agractie vreest dat "ongekende transformatie van het landelijke gebied", zoals beschreven in het rapport, tot harde ingrepen zal leiden, zoals gedwongen uitkoop van boeren. Daar zijn de actievoerders fel tegen. "Het ziet er gewoon slecht uit voor jonge boeren", zegt Kemp. "De motivatie van een aantal rapportschrijvers is vooral dat er minder dieren moeten komen. Wij denken dat je daarmee een sector die zorgt voor 600.000 banen op zijn kop zet en jonge boeren toekomstperspectief ontneemt."

Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?
77
Waarom zorgt stikstof voor zo veel problemen in Nederland?