De directeur van GGD Kennemerland heeft ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, in een GGD-rapport werd geschrapt en niet meer werd genoemd als mogelijke oorzaak van het grote aantal longkankergevallen in Beverwijk. Dat meldt het Noordhollands Dagblad, dat documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Daaruit komt volgens de krant naar voren dat directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland meerdere keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te houden.

Het Noordhollands Dagblad zag 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers in. Ook vroeg de krant alle 31 conceptversies van het rapport over het voorkomen van kanker in de regio Kennemerland op.

Dat rapport, dat een jaar geleden verscheen, vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio dan het landelijk gemiddelde. Via andere wegen kwam de krant erachter dat het percentage longkankergevallen in dichtbevolkte wijken nog eens tweemaal zo groot is. Dat stond niet in het rapport.

Omwonenden van Tata Steel vonden dat de staalfabriek door de GGD zorgvuldig buiten schot werd gehouden. Het onderzoek van de krant bevestigt dat. Niet alleen wordt het vermoedelijke verband tussen de luchtverontreiniging van Tata en longkanker weggepoetst, ook wordt roken als oorzaak meer naar voren gebracht.

GGD en Tata Steel ontkennen bemoeienis staalbedrijf

Van de Velden heeft in gesprek met het Noordhollands Dagblad toegegeven dat Tata Steel inderdaad uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden. In een brief aan de krant schrijft hij dat "termen niet consequent werden gebruikt". "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", aldus de GGD-directeur.

Tata Steel Nederland benadrukt op geen enkele manier betrokken te zijn bij de totstandkoming van het rapport. "We respecteren onafhankelijk onderzoek. Het zou raar zijn als we daar invloed op zouden uitoefenen", zegt een woordvoerder. De staalfabrikant overlegt wel regelmatig met GGD Kennemerland, maar dan gaat het volgens de zegsman om gesprekken over allerlei zaken die de regio aangaan, waarbij bijvoorbeeld ook buurtorganisaties aanwezig zijn.

Advocaat Ficq wijst justitie op artikel over GGD en Tata Steel

Advocaat Bénédicte Ficq heeft het artikel van het Noordhollands Dagblad doorgestuurd naar de officier van justitie in Amsterdam. Die onderzoekt de aangifte die Ficq namens elfhonderd mensen tegen Tata Steel heeft gedaan wegens het berokkenen van gezondheidsschade.

"Ik wil dat ze dit artikel meeneemt. Ik wil dat ze kennisneemt van de mogelijke macht die Tata heeft om onafhankelijke onderzoeken te beïnvloeden. Dit stuk kan van invloed zijn op het onderzoek van het OM", aldus Ficq.