Van bijna de helft van de stalbranden die in 2020 Nederland hebben plaatsgevonden is de oorzaak niet meer te achterhalen door de hevigheid van de brand. Dat blijkt woensdag uit de eerste risicomonitor over stalbranden, die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.

Van de in totaal 54 stalbranden in 2020 was in 29 gevallen wel een oorzaak te vinden. Bij die branden waren werkzaamheden of het het elektrische systeem in de stal de bron van de brand.

Het Verbond van Verzekeraars probeert al langere tijd in samenwerking met de overheid, brandweer en landbouworganisatie LTO Nederland het aantal stalbranden terug te dringen.

Eerder dit jaar kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over stalbranden. Een van de aanbevelingen daaruit was betere inzichten over stalbranden te krijgen zodat er actief gewerkt kan worden om de branden en de gevolgen daarvan te verminderen. Daar moet de risicomonitor bij helpen.

Uit die risicomonitor blijkt dat hokdieren, waaronder kippen, vaker bij een brand om het leven komen dan graasdieren zoals koeien. De overlevingskans van de dieren heeft onder meer te maken met hoe de stallen zijn gebouwd en wat er nog gedaan kan worden zodra er brand uitbreekt, stelt het Verbond van Verzekeraars. Die wil daarom ook andere factoren zoals bouwmaterialen en hoe snel er geblust werd, meenemen in toekomstige rapportages.