Een op elke elf jonge volwassenen loopt een groot risico op de ontwikkeling van een angststoornis of een depressie. Die 9 procent is meer dan in 2016, toen dat voor 7 procent gold. In 2012 was het 6 procent. Het is niet duidelijk of er een verband is met de coronacrisis.

Het RIVM, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de GGD's hebben eind vorig jaar samen onderzoek gedaan naar de gezondheid van Nederlanders. Dat doen ze elke vier jaar. Aan het onderzoek dat nu naar buiten wordt gebracht, deden meer dan een half miljoen mensen mee.

Bij jonge volwassenen gaat het om mensen in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. Bij 35-plussers neemt het risico op een depressie of een angststoornis juist af. In totaal loop ongeveer 6 procent van de Nederlanders grote kans op een angststoornis of depressie.

De risico's zijn het grootst bij mensen met een laag opleidingsniveau. Van hen heeft 15 procent kans op een angststoornis of depressie, terwijl dit bij mensen met een hbo-opleiding of een universitaire opleiding 5 procent is. Vrouwen lopen vaker het risico op zulke klachten dan mannen, en in stedelijke gebieden is de kans op deze problemen groter dan op het platteland.

Vrouwen ervaren vaak vorm van depressie rond zwangerschap

Het RIVM heeft niet onderzocht waarom vrouwen en mensen met een laag opleidingsniveau een groter risico lopen dan mannen en mensen met een hoog opleidingsniveau. Eerder onderzoek van Trimbos wees wel uit dat zich bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar vaak een post-partumdepressie voordoet voor of na een zwangerschap.

De onderzoekers vroegen ook wat mensen vinden van hun eigen gezondheid in het algemeen. Vier op de vijf mensen vinden hun gezondheid goed of zeer goed. Dat is iets meer dan bij de vorige onderzoeken.

'Veel depressies in Amsterdam'
'Veel depressies in Amsterdam'