Het aantal discriminatiemeldingen en geregistreerde racisme-incidenten is in 2020 sterk gestegen. Vooral discriminatie op grond van herkomst, waaronder huidskleur en afkomst, werd vaker gemeld. Volgens de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Discriminatie.nl kan de sterke toename van het aantal discriminatiemeldingen in 2020 niet los worden gezien van Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme.

Discriminatie.nl legt de link met Black Lives Matter op basis van het rapport Discriminatiecijfers in 2020, dat donderdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is samengesteld op basis van gegevens van antidiscriminatievoorzieningen, de politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt voor internetdiscriminatie (MiND), de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

De politie registreerde in 2020 6.141 discriminatie-incidenten, 12 procent meer dan in 2019 (5.487). Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 4.098 betrekking hadden op het carnavalslied Voorkomen is beter dan chinezen. Ook zonder dat incident mee te tellen, lag het aantal meldingen daar hoger dan in het jaar ervoor: in 2019 ging het om 4.382 meldingen.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 638 verzoeken tot een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke behandeling. Een jaar eerder ging het om 541 verzoeken en 3.529 vragen. MiND ontving 843 meldingen over discriminatie op het internet. Dat waren er in 2019 692.

Bij de Nationale ombudsman kwamen 157 klachten over discriminatie door overheidsinstanties binnen, ook meer dan in 2019. De Kinderombudsman ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een discriminatoir karakter, ongeveer evenveel als in 2019.

Ook coronagerelateerde discriminatie

Alle genoemde instanties registreerden coronagerelateerde discriminatie, zoals het carnavalslied Voorkomen is beter dan chinezen. Zo werden mensen met een Oost-Aziatische achtergrond uitgescholden voor "coronachinees", bespuugd, genegeerd of als paria behandeld door winkelmedewerkers, noteert het rapport.

Opstellers van het rapport concluderen dat de cijfers slechts "het topje van de ijsberg" zijn. Ze halen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan, dat concludeert dat slechts 3 procent van de ervaringen met discriminatie wordt gemeld. "Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties."