Zeven agenten van het politieteam Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg worden verdacht van misdrijven. Dat zou zijn gebleken uit het onderzoek door de Rijksrecherche, bevestigt het Openbaar Ministerie in Maastricht na berichtgeving van De Limburger. Vorig jaar kregen al meerdere agenten uit het politieteam maatregelen opgelegd vanwege wangedrag.

Of en wanneer de zeven verdachte agenten voor de rechter komen is nog niet bekend. In de zomer buigt het OM zich over het rapport van de Rijksrecherche en daarna neemt het OM een beslissing of en wie waarvoor gedagvaard wordt, aldus het OM.

Het OM concludeert dat door het onrechtmatig handelen van de agenten tien onderzoeken "kapot" zijn gemaakt. In deze strafzaken moest het OM vervolging staken of kon het reeds uitgesproken vonnissen niet uitvoeren.

De misstanden in Horst kwamen begin 2019 aan het licht. De onderzoeken volgden op vermoedens dat er sprake zou zijn van valse processen-verbaal, huiszoekingen die niet volgens de regels verliepen en geweld tegen arrestanten. Mogelijk waren ook verdachten veroordeeld op grond van onrechtmatig bewijs.

Na een intern onderzoek rond misstanden in het basisteam werden in de zomer van 2020 vijf agenten ontslagen en kregen zes andere agenten lichtere straffen. Het OM begon vervolgens een strafrechtelijk onderzoek en bekeek 1.307 strafzaken. Tien daarvan bleken niet volgens de regels te zijn verlopen.