Vanaf volgend jaar krijgt een deel van de agenten in Nederland de beschikking over een stroomstootwapen, de Taser X2. In één jaar tijd moeten ruim zeventienduizend agenten de opleiding om het wapen veilig en effectief te gebruiken hebben afgerond.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot eind 2019 al tot de aanschaf en invoer van het stroomstootwapen. Die aankoop werd gedaan op aanbevelen van de politie. Door het geweldsmiddel kan in sommige situaties het gebruik van een politiehond of vuurwapen achterwege worden gelaten.

Volgens de Amsterdamse politiecommissaris Frank Paauw is voor de Taser X2 gekozen, omdat het stroomstootwapen het veiligste van zijn soort zou zijn. Het wapen wordt gedragen in een speciaal beenholster, dat eveneens op aanraden van de politie is aangeschaft. Doordat het kruislings wordt gedragen ten opzichte van het vuurwapen wordt de kans dat een agent een verkeerd wapen trekt aanzienlijk kleiner.

De opleiding om een stroomstootwapen te gebruiken duurt drie dagen, die agenten aaneengesloten moeten volgen.

De politie deed in 2017 en 2018 al proeven met de taser. In een evaluatie van de Politieacademie van vorig jaar stond dat de het wapen "van toegevoegde waarde" was, vooral voor agenten die als eerste ter plaatse zijn bij incidenten.