Het aantal politiemedewerkers met een migratieachtergrond is iets groter dan in voorgaande jaren. Dat staat in de Barometer Culturele Diversiteit bij de politie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de huidige politiemedewerkers is 38 procent vrouw en van de nieuwe medewerkers 44 procent. Van het personeel dat vorig jaar bij de politie kwam werken heeft 19 procent een migratieachtergrond.

Van de mensen die de politie verlieten is dat ongeveer 13 procent. De verscheidenheid op basis van afkomst neemt daardoor slechts geleidelijk toe. Had de afgelopen drie jaar steeds gemiddeld 13 procent van de politiemedewerkers een migratieachtergrond, in december 2020 was dat iets toegenomen tot 14 procent.

In maart concludeerde politie-ombudsfunctionaris Letty Demmers in haar jaarverslag over 2020 dat de politie meer moet doen om de inclusiviteit en diversiteit binnen het korps te verbeteren. "Door de jaren heen heeft de politie het moeilijk gehad met de komst van medewerkers met een ander profiel dan dat klassiek aanwezig is", aldus Demmers toen.

De ombudsfunctionaris zei dat er op alle niveaus iets moet veranderen om "aansluiting te houden bij de maatschappij" en "ook intern de politie te zijn voor iedereen".

"Hoe het personeelsbestand bij de politie is samengesteld, verandert maar langzaam. Dat komt onder meer doordat bij de politie relatief weinig mensen weggaan. Bij de overheid is het gewoon dat zo'n 8 procent per jaar uitstroomt. Bij de politie is dit ongeveer 4,5 procent", aldus de onderzoekers.

Groot aandeel vertrekkende medewerkers met migratieachtergrond 'zorgelijk'

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer vindt het "een zorgelijke ontwikkeling" dat van alle aspirant-agenten die vertrekken een op de drie een migratieachtergrond heeft.

"Komt dat omdat ze zich niet thuis voelen bij de politie? Zijn er bijvoorbeeld belemmeringen waardoor de opleiding niet wordt voltooid of hebben ze zich verkeken op de opleiding en het beroep van agent? We doen daar onderzoek naar", aldus Huyzer.

De komende vier jaar werft de politie circa 3.600 nieuwe medewerkers per jaar.