Door het besluit van vrijwel alle vijftien advocaten in de zaak van Martien R. om niet langer aanwezig te zijn bij het megaproces, is het de vraag hoe dat nu verder moet. De rechtbank besloot de zitting vrijdag niet meer te hervatten en zegt dinsdag te willen kijken wat nu te doen.

De rechtbank sprak de hoop uit dat het weekend eventueel bezinning zou brengen, omdat het wenselijk is dat het proces in aanwezigheid van de verdachten gevoerd wordt.

R.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt desgevraagd in een reactie dat hij en ook zijn cliënt niet van plan zijn om nog te verschijnen. "Anders denken ze alsnog dat dit een eerlijk proces is", herhaalt Kuijpers de woorden van R.

De 51-jarige man uit Oss wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die voor een groot deel uit familieleden bestond. Samen zouden ze verantwoordelijk zijn voor de handel in drugs en wapens en voor witwaspraktijken.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt hiervoor bewijs te hebben, in een zeer groot aantal afgeluisterde gesprekken. Deze zijn opgenomen in een schuur van R., die ook wel het "kantoor" werd genoemd.

Verdediging spreekt van oneerlijk proces

Tijdens de eerste twee dagen van de inhoudelijke behandeling bepleitte de verdediging vurig dat er sprake was van een oneerlijk proces. De gespreksverslagen zouden niet goed zijn uitgewerkt en daarnaast zou de afluisteroperatie van ruim een jaar veel te lang hebben geduurd. Daardoor zou justitie tegen de regels in strafbare feiten doorgang hebben laten vinden.

Verzoeken tot nader onderzoek wees de rechter af, en daarmee staat volgens R. en zijn medeverdachten het oordeel van de rechter al vast. Volgens de hoofdverdachte kan hij de beschuldigingen tegen zijn persoon weerleggen, maar heeft hij er geen enkel vertrouwen in dat de rechtbank hem zal geloven.

Met de woorden "Ik weiger om aan dit circus deel te nemen, ik doe hier niet aan mee", liet R. weten niet langer aanwezig te willen zijn. "Ik ken Martien al lang. Hij heeft ruime mensenkennis en een goed stel hersens. Hij meent het", voegde Kuijpers daaraan toe.

Aan de rechtbank de keuze hoe zaak verloopt

De rechtbank hoopt op bezinning, maar de kans daarop lijkt klein, en het is de vraag hoe dit proces verder zal gaan. Verdachten kunnen worden gedwongen aanwezig te zijn bij hun proces, maar dat betekent nog steeds dat ze zullen zwijgen, en waarschijnlijk niet in het bijzijn van hun advocaat.

Het is aan de rechtbank om hier vanaf dinsdag invulling aan te geven. Voor het proces zijn twee maanden ingeruimd.