Uitvoeringsorganisaties, zoals de politie en organisaties in de jeugdzorg en forensische zorg, staan al lange tijd onder grote druk, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het dinsdag verschenen Jaarbericht 2020. Het gevaar bestaat dat de organisaties worden overvraagd, waardoor "het veilig maken en houden van de samenleving in de knel kan komen", aldus de inspectie.

In het rapport blikt de inspectie terug op onderzoeken bij uitvoeringsorganisaties. Daaruit bleek onder meer dat de wachtlijsten in de jeugdzorg te lang zijn vanwege een tekort aan personeel en middelen. Ook bleek dat wijkagenten te veel tijd kwijt zijn aan verwarde personen en daardoor minder tijd kunnen besteden aan binding in de wijk. De hoge druk is daarnaast terug te zien in het tbs-systeem, dat kampt met een personeelstekort en een te grote instroom van patiënten.

"We zien dat uitvoeringsorganisaties hard werken om hun taak uit te voeren. Ze spannen zich flink in om de druk te verlagen. Daarvoor hebben ze echter steun nodig van opdrachtgevers en beleidsmakers", aldus inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV.

Met de beperking van het budget van deze organisaties en tegelijkertijd uitgebreidere of extra taken opleggen, wordt volgens de inspectie een groot risico genomen. Inspectie JenV raadt voorlopig grote ambities af, zodat de organisaties eerst de reguliere werkzaamheden op orde kunnen brengen.