De rechtbank in Amsterdam heeft Samir El Y. dinsdag negen jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doodschieten van Bas van Wijk in Amsterdam. Ook werd de 21-jarige El Y. schuldig bevonden aan afpersing, bedreiging en wapenhandel.

El Y., die tot verrassing van de rechtbank niet bij de uitspraak aanwezig was, bekende zijn daad eerder. De schuldvraag speelde dan ook geen belangrijke rol in dit proces, maar wat er aan de schietpartij op het zwemstrand in de zomer van 2020 voorafging wel. Dat was volgens de rechtbank de beroving van een gouden imitatie van een Rolex.

Het ging om het horloge van een van de vrienden van Van Wijk. Omdat laatstgenoemde tussenbeide kwam, werd hij door El Y. doodgeschoten. Daarvoor zou hij zijn wapen op de vrienden van Van Wijk hebben gericht en dreigde hij een van hen in de knie te schieten. Na de schietpartij eiste El Y. het horloge en ging hij ervandoor.

El Y. heeft altijd ontkend dat diefstal van het horloge zijn doel was. Er zou onenigheid zijn ontstaan tussen zijn vriendengroep en die van Van Wijk en El Y. zou verhaal zijn gaan halen. Hij wilde Van Wijk naar eigen zeggen niet doodschieten, maar voelde zich in het nauw gedreven. De rechtbank vindt die lezing echter ongeloofwaardig.

Van moord was volgens de rechtbank geen sprake, omdat El Y. geen vooropgezet plan had om Van Wijk te doden. Dat El Y. ook tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt, is het gevolg van een persoonlijkheidsstoornis waar de 21-jarige volgens deskundigen aan lijdt. Het gevaar op herhaling zou zonder behandeling groot zijn.

Straf valt vanwege vormfout lager uit dan eis van het OM

De straf valt lager uit dan de achttien jaar cel en tbs die het Openbaar Ministerie (OM) eerder eiste voor gekwalificeerde doodslag. In dit specifieke geval zou gekwalificeerde doodslag hebben betekend dat El Y. Van Wijk had doodgeschoten om diefstal van het horloge te vergemakkelijken.

De tenlastelegging voor gekwalificeerde doodslag is echter niet op de juiste manier vastgelegd, concludeerde de rechtbank. Zo ontbrak in de aanklacht de pleegdatum 8 augustus 2020 en de plaats van het gewelddadige schietincident: recreatiepark De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Door deze vormfout kon de rechtbank niet beoordelen of het om gekwalificeerde doodslag ging. El Y. is daarom veroordeeld voor doodslag, waar aanzienlijk lagere straffen voor opgelegd kunnen worden.

Volgens de rechtbank wilde Van Wijk een ruzie sussen en het opnemen voor zijn vrienden. "Het is zeer kwalijk dat dit hem fataal is geworden. Het gebeuren heeft een enorme impact gehad op de vriendengroep. Zij bevonden zich in een buitengewoon beangstigende situatie en hebben gezien hoe hun vriend werd neergeschoten", aldus de rechtbank.

OM overweegt hoger beroep

Het OM betreurt de vormfout in de tenlastelegging. Justitie overweegt in hoger beroep te gaan om deze omissie te herstellen, zegt een woordvoerder in een reactie op de uitspraak van de rechtbank.

De nabestaanden toonden zich vlak na de uitspraak geschokt. "De familie en vrienden begrijpen de regels wel, maar het is eigenlijk niet uit te leggen", reageerde advocaat Richard Korver namens de familie. "Ik weet eerlijk gezegd ook niet of het hof zo zou oordelen." Korver verwachtte dat het OM daarom onmiddellijk hoger beroep zou aantekenen.