Woningcorporaties zien het aantal dak- en thuislozen stijgen en hebben moeite de toestroom bij te benen. Steeds meer mensen raken dakloos door een scheiding of geldgebrek en gemeenten stellen onvoldoende tijdelijke flexwoningen beschikbaar. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van branchevereniging Aedes onder 140 woningcorporaties.

De onderzochte corporaties vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 50 procent van de sociale huurwoningen. Ze boden in 2020 ongeveer 2.500 daklozen huisvesting.

Door financiële problemen nam het aantal daklozen bij 64 procent van de corporaties toe. Geldproblemen zijn samen met psychosociale problemen belangrijke oorzaken van dakloosheid.

Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals een echtscheiding, vormen een nieuwere prominente oorzaak. 59 procent van de respondenten zag een toename van het aantal mensen bij wie een scheiding de directe aanleiding voor dakloosheid was. Volgens Aedes komt dat door de grote druk op de woningmarkt.

Woningzoekenden lopen tegen beleidsregels aan

Mensen die met spoed een woning zoeken, lopen volgens Aedes regelmatig tegen beleidsregels aan. Zo zorgt de zogenoemde kostendelersnorm voor problemen. Jongeren worden uit huis gezet, omdat hun ouders anders worden gekort op de bijstandsuitkering.

Ook kunnen mensen zich niet altijd inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). "Zonder BRP geen uitkering, toeslagen en verzekering en zonder uitkering geen woning", aldus Aedes.

Volgens de branchevereniging kunnen tijdelijke flexwoningen een oplossing bieden. "Corporaties en gemeenten bouwen 3.500 flexwoningen in 2021, maar dat is niet genoeg."

Aedes vindt onder meer dat woningcorporaties meer financiële ruimte moeten krijgen voor permanente nieuwbouw. Ook zouden leegstaande gebouwen vaker moeten worden benut. Daarbij kan volgens de koepelorganisatie worden ingezet op het voorkomen van dakloosheid met vroegtijdige hulp bij psychosociale en financiële problemen.