Afgelopen winter zijn de strooiwagens van Rijkswaterstaat vaker uitgereden dan in de jaren daarvoor. Over de hele winter gezien is 135 miljoen kilo zout gestrooid.

De winter staat op plek drie van jaren waarin het meest is gestrooid. Bovenaan staat de winter van 2009-2010 toen 191 miljoen kilo zout op wegen werd gedeponeerd.

Het weekeinde van 6 tot 9 februari was dit jaar door de hevige sneeuwval en harde wind uitzonderlijk. Rijkswaterstaat was dat weekend 72 uur non-stop aan het strooien om de wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Daaraan werkten twaalfhonderd mensen en negenhonderd strooiwagens en sneeuwschuivers.

De strooiwagens legden afgelopen winter in totaal 1.577.830 kilometer af. Volgens Rijkswaterstaat is dat ongeveer veertig keer de wereld rond. Primeur dit jaar was de inzet van een volledig elektrische strooiwagen.

Het gladheidsseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei. Komende zomer worden de zoutvoorraden weer aangevuld. In totaal beschikt Rijkswaterstaat over vier centrale zoutloodsen. Vanuit deze loodsen wordt het zout over 55 regionale steunpunten in heel Nederland verdeeld. In totaal wordt de voorraad voor eigen gebruik weer aangevuld tot ruim 200 miljoen kilo.