Het kabinet gaat aangifte doen voor het lekken van de notulen van de ministerraad. Deze notulen zijn staatsgeheim van de categorie Zeer Geheim. Het kabinet keurt het lekken "ten zeerste" af, schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Het betreft notulen van discussies die bewindslieden over de toeslagenaffaire hielden. De beslissing om notulen vrij te geven, is ongekend. Omdat aantekeningen van de ministerraad zijn aangemerkt als staatsgeheim, blijven deze altijd ruim twintig jaar geheim. Rutte sprak dit weekend al van een "uitzonderlijke beslissing".

Het gaat om onthullingen van RTL Nieuws, waarin aan het licht werd gebracht dat er in de ministerraad doelbewust is afgesproken om bepaalde informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer wijst Rutte naar het voormalige beleid "dat documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel niet werden verstrekt aan de Tweede Kamer".

Dit is mede naar aanleiding van de verhoren van een speciale Kamercommissie over de toeslagenaffaire de 'Rutte-doctrine' gaan heten, en is na het vallen van het kabinet aangepast. Destijds gold die beperking echter nog.

Mogelijk heeft de publicatie van de notulen nog gevolgen voor de RTL-bronnen, schreef de Volkskrant al eerder. Volgens het dagblad riskeert een bron één jaar celstraf voor het lekken van de geheimen.

De hoofdredactie van RTL Nieuws laat weten dat het medium kennis heeft genomen van het besluit van het kabinet om aangifte te doen "van het mogelijk delen van staatsgeheimen en geheime stukken", valt te lezen op de website. "Mocht het aan de orde zijn, dan zullen we vanuit RTL Nieuws een beroep doen op het brongeheim."