Het is niet nodig om alle mensen die een autismespectrumstoornis hebben verplicht een extra rijtest te laten doen, adviseert de Gezondheidsraad de minister van Infrastructuur en Waterstaat maandag. Dat hoeft alleen als de verplichte medische keuring daar aanleiding toe geeft, vindt de raad.

Nu moeten mensen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) die voor het eerst een rijbewijs willen aanvragen eerst medisch gekeurd worden en daarna een rijtest doen bij het CBR.

Volgens de Gezondheidsraad wordt zo'n driekwart van de kandidaten met autisme na keuring en test rijgeschikt verklaard. Bij de kandidaten die ongeschikt blijken, of rijgeschikt onder bepaalde voorwaarden, geeft in de meeste gevallen niet de rijtest, maar de medische keuring de doorslag.

"De raad adviseert daarom de verplichte rijtest voor alle rijexamenkandidaten met ASS te laten vervallen en het CBR de test alleen af te laten nemen als de medische keuring daartoe aanleiding geeft", aldus het adviesorgaan.