De politie begint een onderzoek naar het overlijden van een werknemer van de undercoverdienst van de Landelijke Eenheid. Bronnen binnen de dienst zeggen tegen de media dat zijn dood mogelijk verband houdt met misstanden binnen de afdeling Afgeschermde Operaties.

Politiechef Jannine van den Berg meldt vrijdag dat het onderzoek onder leiding van een onafhankelijk voorzitter komt te staan. Die zal ook kijken naar de werkwijze en richtlijnen binnen Afgeschermde Operaties, waar de undercoverdienst onder valt.

Volgens bronnen van De Telegraaf gaat het om een politie-infiltrant die naar aanleiding van zijn werk zelfmoord heeft gepleegd. Medewerkers van team Werken Onder Dekmantel spreken anoniem in de media over "een groot wantrouwen tegen de leiding". Binnen de afdeling zou sprake zijn "van manipulatie en een afrekencultuur" en de begeleiding van medewerkers zou tekortschieten.

Van den Berg is bekend met de signalen: "Waar het gaat om concrete casuïstiek, zoals die ook in de media naar voren komt, is ingegrepen. Keer op keer. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat nu breder onderzoek doen naar mogelijke problemen op de afdeling. Dit onderzoek was al gepland en gaat ons hopelijk helpen bij het inzichtelijk maken van wat er op deze afdeling speelt."

Al langere tijd onrust bij Landelijke Eenheid

Het onderzoek van de politie richt zich niet alleen op het overlijden zelf, maar ook op de feiten en omstandigheden daaromheen. De identiteit kan "vanwege de heimelijke aard van het werk van de medewerker en daarmee samenhangende risico’s" niet openbaar gemaakt worden.

Binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is al geruime tijd onrust en er zou sprake zijn van misstanden, zoals machtsmisbruik, vriendjespolitiek, wegkijkgedrag en discriminatie. Ook bij andere afdelingen is recent al onderzoek verricht naar signalen over onvrede en spanning. De onderzoeken laten volgens de politie zien dat meer aandacht nodig is voor een veilige werkomgeving, de toegenomen werkdruk en de wijze waarop het werk wordt gefaciliteerd.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).