Staatsbosbeheer heeft illegaal heckrunderen in het natuurgebied Oostvaardersplassen doodgeschoten en konikpaarden naar de slager gebracht, meldt Omroep Flevoland vrijdag op basis van stukken van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Volgens de omroep had de provincie er namelijk geen besluit over genomen of daartoe opdracht gegeven.

Staatsbosbeheer schoot de heckrunderen zelf af. De konikpaarden werden gevangen en naar de slager afgevoerd. Beide methoden zouden in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Het doodschieten van de runderen en het vangen van de paarden werd in februari stilgelegd, omdat de provincie geen documenten kon overleggen. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had om die stukken gevraagd.

Desondanks zou gedeputeerde Cora Smelik van de provincie Flevoland destijds hebben gezegd dat er wel degelijk een juridische basis was voor het afschieten van de runderen. Daar is zij nu van teruggekomen, meldt Omroep Flevoland vrijdag.

Het afschieten van de grote grazers leidde in de afgelopen jaren tot veel protesten van dierenactivisten. Er werden meerdere rechtszaken aangespannen, waardoor gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer lange tijd geen dieren kon afschieten.

Enkele tientallen dieren gedood

In het afgelopen half jaar heeft Staatsbosbeheer enkele tientallen heckrunderen en konikpaarden afgemaakt of laten afmaken. Het doel is om het aantal heckrunderen terug te brengen van 340 naar 300. Het aantal konikpaarden in het natuurgebied moet met 120 worden verminderd naar eveneens 300.

Door het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen, hoopt de provincie Flevoland dat de begroeiing in het gebied minder wordt kaalgevreten, waardoor bijzondere vogelsoorten terugkeren.

Het afschieten van edelherten kan wel doorgaan. Na meerdere rechtszaken om het afschot tegen te houden, besloot de rechter in september dat het afschieten van deze dieren voldoende juridisch was onderbouwd.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden we ten onrechte dat Staatsbosbeheer de heckrunderen en konikpaarden afschoot. De natuurbeheerder schoot echter alleen de runderen af. De paarden werden gevangen en naar de slager gebracht.

Oostvaardersplassen versperd om weghalen grazers te voorkomen
50
Oostvaardersplassen versperd om weghalen grazers te voorkomen