Een volgend kabinet moet miljarden euro's investeren om de verkeersveiligheid te verbeteren, nu het aantal verkeersdoden en -gewonden onverminderd groot blijft. Die oproep wordt donderdag gedaan door de Verkeersveiligheidscoalitie, bestaande uit verkeersorganisaties en kennisinstituten.

De coalitie biedt de politiek donderdag het Verkeersveiligheidsmanifest 2.0 aan, met de vijf oplossingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Volgens de coalitie gaat het vooral om het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving en het veiliger maken van voertuigen.

Vorig jaar overleden 610 mensen in het verkeer, in 2019 waren dat er 661. Die aantallen zijn volgens de Verkeersveiligheidscoalitie beduidend groter dan een aantal jaar geleden. Ook het aantal gewonden blijft stijgen, tot meer dan 21.000 per jaar.

Die verkeersslachtoffers kosten de samenleving jaarlijks 17 miljard euro, schatten de verkeersorganisaties. Veel gewonden houden blijvende schade en beperkingen over aan hun ongeval. Ook de druk op de acute en langdurige zorg blijft hierdoor hoog.

Verkeersveiligheidscoalitie pleit voor concretere doelstellingen

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie kan het verkeer veiliger worden gemaakt door concretere doelstellingen te formuleren. "Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Dat is mooi, maar politiek en beleidsmatig gezien ook te vrijblijvend. De Europese Unie en de Verenigde Naties streven voor de komende tien jaar naar een halvering van het aantal verkeersslachtoffers. Dat zou ons land dus minimaal óók moeten willen", aldus de coalitie.

Ook zouden er miljarden euro's extra geïnvesteerd moeten worden. Uit doorrekeningen blijkt dat er in de komende dertig jaar nog zeker 12 miljard euro extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim 5 miljard euro voor investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.

De Verkeersveiligheidscoalitie werd in 2017 opgericht en bestaat uit onder meer de ANWB, het Fonds Slachtofferhulp, de grote gemeentes (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht) en Veilig Verkeer Nederland.