Te veel kinderen en gezinnen die met complexe problemen kampen, worden te laat of niet geholpen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid dinsdag. De organisaties zeggen de handen ineen te gaan slaan en te onderzoeken op welke punten deze zorg precies vastloopt.

Volgens de partijen komen kinderen en gezinnen nog te vaak in crisissituaties, ondanks de inzet van professionals en de verbeteringen die de laatste jaren in deze zorgtak zijn doorgevoerd. Daarom willen ze via gesprekken met onder meer zorgprofessionals en gemeenten nagaan waardoor dit nog te vaak gebeurt en hierover advies uitbrengen aan het kabinet.

In het werkveld worden te veel kinderen en jongeren gezien die onvoldoende zorg krijgen om financiële redenen of door te lange wachtlijsten. Daarnaast komen jongeren die een vorm van jeugdzorg ontvangen vaak in de problemen wanneer ze achttien jaar worden. Ook wordt de zorg te vaak toegespitst op een enkele persoon binnen een gezin, zonder dat de rest van de thuissituatie hierin wordt betrokken.

"Problemen die we als complex aanduiden, omdat het ons niet lukt deze op een goede wijze te adresseren en te voorkomen. En daarmee vanzelf complex worden", aldus de partijen.

Zorg moet volgens partijen toegankelijker worden

Op deze punten kan het nieuwe kabinet al verbeterpunten doorvoeren, zeggen de partijen. Ze stellen dat de zorg toegankelijker moet worden en dat financiële oorzaken niet langer reden moeten zijn voor het uitblijven van de juiste zorg.

Ze adviseren daarnaast dat de harde grens van achttien jaar, de leeftijd waarop jeugdzorg in principe stopt, moet worden versoepeld. De betrokkenen zeggen dat per geval moet worden bekeken of en hoe jeugdzorg kan worden voortgezet wanneer iemand meerderjarig wordt. Ook moet een uitgebreide aanpak in de zorg, waarin niet alleen de betrokken persoon maar het hele gezin wordt meegenomen in het traject, de norm worden.

De IGJ concludeerde begin april dat er ook problemen in de jeugdpsychiatrie waren. Door het coronavirus loopt de zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen vast. Ook zijn er door de coronacrisis meer gezinnen met problematiek bijgekomen.