Bij de vierde Nationale Bijentelling is dit weekend een recordaantal bijen geteld. Meer dan negenduizend mensen noteerden tot nu toe meer dan 170.000 bijen.

Dat aantal kan nog oplopen, aangezien mensen tot maandagavond hun telformulieren kunnen inleveren. Vorig jaar werden er door tienduizend mensen zo'n 130.000 bijen geteld.

Dat er opnieuw duizenden mensen meededen aan de telling is goed nieuws voor de wilde bij, zegt bijenexpert bij Naturalis Koos Biesmeijer. "De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio's, of de stedelijke omgeving en het platteland."

Hoe gaat het met de bijen in Nederland?

  • In Nederland wordt de helft van alle 358 bijensoorten bedreigd.
  • Dat is volgens wetenschappers alarmerend: tachtig procent van onze eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
  • De grootste bedreiging voor bijen is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

De gegevens van deze editie moeten nog nauwkeurig geanalyseerd worden, maar Biesmeijer heeft niet de indruk dat er sprake is van een achteruitgang van bijen in het stedelijk gebied. "Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor bijen. Niet alleen hebben veel gemeenten hun maaibeleid verbeterd, ook veel tuineigenaren hebben meer aandacht besteed aan een natuurlijke en bijenrijke tuin. Meer groen en bloemen, minder tegels en een bijenhotel hebben veel tuinen aantrekkelijker gemaakt voor bijen."

Experts vreesden eerder dat de winterse kou in april weleens effect kon hebben op het aantal getelde hommels. Toch is dit niet terug te zien in de waargenomen aantallen: voor de hommels ligt die per tellocatie zelfs hoger dan tijdens de vorige telling. "Toch blijft het verrassend dat de meeste hommelkoninginnen de kou van begin april hebben doorstaan", zegt Vincent Kalkman, ook bijenexpert bij Naturalis.

Honingbij grote winnaar, gehoornde metselbij van podium gestoten

Net als de voorgaande drie jaar staat de honingbij met stip op één als meest getelde soort, met meer dan 45.000 getelde bijen. Op veel plekken in de stad hebben hobby-imkers kasten staan en hun bijen waaieren over de woonwijken uit.

De rosse metselbij staat net als vorig jaar op de tweede plek. De gehoornde metselbij is dit jaar van het podium gestoten door de aardhommel.

Zo verandert een virus bijen in dodelijke indringers
98
Zo verandert een virus bijen in dodelijke indringers