De Onderwijsraad adviseert het ministerie van Onderwijs om kinderen niet meer na groep 8 in te delen op een bepaald onderwijsniveau, maar dit te doen na het derde jaar op de middelbare school. In de "driejarige brugperiode" krijgen leerlingen "de kans, tijd en gelegenheid om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort onderwijs zij het beste kunnen volgen", aldus de raad.

Als het advies wordt overgenomen, zou het huidige schooladvies na groep 8 en de eindtoets die leerlingen in dat jaar moeten afleggen, komen te vervallen.

De raad stelt dat het Nederlandse onderwijssysteem momenteel leerlingen onvoldoende kansen biedt om onderwijs te volgen dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling.

Door de vroege selectie af te schaffen, zou kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs worden tegengegaan. Momenteel komen leerlingen met dezelfde capaciteiten, maar met verschillende achtergronden, niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht, stelt de Onderwijsraad. "Hierdoor volgen veel leerlingen voortgezet onderwijs dat niet past bij wat zij in hun mars hebben." De raad noemt het onderzoek toepasselijk Later selecteren; beter differentiëren.

Het vroege selectiemoment zet ook veel druk op leerlingen en hun ouders, vervolgt de raad. De verschillende achtergronden waarvan zij op jonge leeftijd gescheiden worden, zouden zij bovendien niet meer terugzien op school, doordat de leerlingen "in hun eigen bubbels" verdergaan.

De raad schrijft aan het ministerie van Onderwijs dat een ingreep in de structuur van het voortgezet onderwijs noodzakelijk is. De PO- en VO-raad ondersteunen het pleidooi van de Onderwijsraad. Het is nog niet duidelijk of het ministerie van Onderwijs het advies overneemt.