De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) denkt dat de aanhoudende coronamaatregelen kunnen leiden tot gewelddadige acties van eenlingen. Die analyse staat in het woensdag gepubliceerde rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

De NCTV analyseerde, in afstemming met de Nationale Politie en inlichtingendienst AIVD, de "verschillende gezichten van de coronaprotesten". Daaruit komt naar voren dat voor potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) de aanhoudende coronamaatregelen een "trigger" kunnen zijn om over te gaan tot "buitenwettelijke gedrag".

In het algemeen hebben de coronaprotesten tot op heden geleid tot relatief weinig gedragingen die als extremistisch zijn geduid. Er is tijdens de protesten voornamelijk sprake van verstoringen van de openbare orde.

Wel zijn er zorgen dat "de drempel om tot extremistische gedragingen te komen" is verlaagd, doordat er sprake is van een wisselwerking tussen een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale onderstroom die tegen de coronamaatregelen ageert.

Online wordt er "vanuit anti-overheidshoek" soms gedreigd met ernstig geweld. "Veelal jonge, getroebleerde Nederlanders kunnen zich aangetrokken voelen tot de groeiende internationale rechts-extremistische internetwereld die op kleine schaal in het Nederlands
doorklinkt in heimelijke digitale groepen", aldus het rapport.

De NCTV concludeert verder dat het tevens "voorstelbaar" is dat een alleen handelende dader vanuit de jihadistische of extreemrechtse hoek een aanslag pleegt, maar dat die dreiging op dit moment niet concreet is. Daarom blijft het huidige dreigingsniveau op 3 van de 5 (aanzienlijk) staan.

Wanneer kunnen de winkels weer open? De weg naar versoepelingen
84
Wanneer kunnen de winkels weer open? De weg naar versoepelingen