Het skelet dat archeologen vorige week aantroffen bij een dijk langs de Waal in het Betuwse dorp Oosterhout, komt uit de vroege middeleeuwen. Onderzoekers dachten dat het skelet wel tweeduizend jaar oud kon zijn, maar uit onderzoek is gebleken dat het graf tussen 500 en 900 na Christus gedolven moet zijn.

Graven uit deze merovingische of karolingische periode worden zeer zelden gevonden, zeggen de archeologisch onderzoekers.

Bij het aantreffen van het skelet dachten onderzoekers dat de restanten uit de Romeinse tijd zouden stammen. Bij het skelet werd ook een klomp roest aangetroffen. Uit röntgenonderzoek op de klomp is gebleken dat het gaat om een gesp. Op basis daarvan schatten de onderzoekers dat het skelet minder oud blijkt te zijn dan in eerste instantie werd verwacht.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de gevonden botten van een man of een vrouw waren en waaraan de persoon is overleden.

Waterschap Rivierenland versterkt de dijk langs de Waal bij Oosterhout over een lengte van 15 kilometer. Omdat in die omgeving vaker oudheidkundige vondsten zijn gedaan, onderzoeken archeologen het gebied voordat de graafmachines komen.