Het landelijke verbod op het recreatief gebruik van lachgas zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor het voorjaar van 2022 ingevoerd worden. In een Kamerbrief laten demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten dat de kosten voor de handhaving van het verbod niet binnen de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid passen. Ze schuiven de beslissing daarom door naar het nieuwe kabinet.

Het was eigenlijk de bedoeling om het verbod begin dit jaar in te voeren, maar door omstandigheden lukte dat niet. Ondertussen nemen de zorgen over de medische risico's van het recreatief gebruik van lachgas toe.

Zo lieten Cardiologen van het OLVG onlangs aan het Parool weten dat zij in ruim een jaar tijd vijf jonge patiënten hebben behandeld die ernstige hart- en vaatproblemen hadden opgelopen na gebruik van lachgas. Van een van hen moest een been worden afgezet.

Ook het verbod op nieuwe zogenoemde designerdrugs laat op zich wachten. Bij deze drugs is de chemische structuur van een bestaande harddrug aangepast, waardoor een nieuwe drug ontstaat die niet verboden is. Nieuwe wetgeving moet hier een einde aan maken.

Recreatief gebruik van lachgas moet worden tegengegaan door het op lijst II van de Opiumwet te zetten. Daar staat bijvoorbeeld ook de hennepplant op. Gebruikers van de middelen op deze lijst worden niet vervolgd, maar het bezit, de handel, productie, invoer en uitvoer zijn wel strafbaar.

Staatssecretaris Blokhuis kondigde eind 2019 naar aanleiding van een advies van Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) aan dat zo'n verbod er zou komen.

Kosten worden niet gedekt door huidige begroting

Blokhuis laat nu weten dat uit een handhavingstoets is gebleken dat de handhaving met name bij de politie tot lasten leidt die niet gedekt kunnen worden door de huidige begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Omdat het huidige kabinet demissionair is, zal het nieuwe kabinet een beslissing moeten nemen over de totstandkoming van nieuwe regelgeving. Dit heeft tot gevolg dat dit niet meer in 2021 kan gebeuren.

Overigens blijkt uit een rondgang van de NOS dat veel gemeenten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op lachgas hebben ingevoerd. In sommige gevallen gaat het om een volledig verbod. In andere gemeenten is het recreatief gebruik alleen in bepaalde wijken verboden of geldt er alleen een verbod als er sprake van hinder is.

Verbod op recreatief gebruik lachgas: dit doet de partydrug met je
61
Verbod op recreatief gebruik lachgas: dit doet de partydrug met je