In de komende vijf jaar moet minimaal 35 procent van de politieagenten in de Randstad een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Dat is een onderdeel van een actieplan van de Nationale Politie.

"Dit heeft tot doel om de eigen organisatie diverser en inclusiever te maken", zeggen twee politiechefs, Martin Sitalsing (Midden-Nederland) en Gery Veldhuis (Noord-Nederland) tegen NRC.

De twee gaan toezien op de uitvoering van het plan met de naam Politie voor Iedereen. Dat moet leiden tot een drastische verandering van het personeelsbestand van de politie. De komende vijf jaar moeten er zeventienduizend nieuwe agenten worden aangenomen omdat veel politiemensen met pensioen gaan.

Het plan is volgens Sitalsing "dé kans om te investeren in diversiteit en in een nieuwe cultuur om echte veranderingen te bewerkstelligen." Door "meer te investeren in werving" moet volgens hem de samenstelling van het korps veranderen.

Sitalsing: "De korpsen in de Randstad moeten gelet op de samenstelling van de bevolking in een aantal wijken soms fors veranderen. In sommige buurten heeft 60 procent van de bevolking een migratieachtergrond. In Kanaleneiland (Utrecht) ligt dat percentage op 80. In de politieorganisatie halen we bij lange na niet die aantallen."

Een diversere politie is volgens Sitalsing nodig om te kunnen doorgaan "met dat waarin we goed zijn als Nederlandse politie, namelijk het leggen van verbinding en fijnmazigheid. De wijkagent is zo'n beetje cultureel erfgoed en kan overal alleen de straat in. Dat komt in sommige wijken onder druk te staan."